11 Ревизии (master)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Brian S. Stephan 880dcd2662 new ebuild: games-misc/fortune-mod-dubya преди 3 месеца
  Brian S. Stephan fd8919e600 games-misc/fortune-mod-dune: accept ~arm64 преди 7 месеца
  Brian S. Stephan d84a3719ef new ebuild: net-mail/davmail-bin преди 11 месеца
  Brian S. Stephan 27ed33f5f8 new ebuild: dev-libs/libcouchbase преди 1 година
  Brian S. Stephan fc0f7624aa new ebuild: media-sound/cava преди 1 година
  Brian S. Stephan 35011d1c29 new ebuild: games-misc/fortune-mod-dune преди 1 година
  Brian S. Stephan a06aa80de7 use https EGIT_REPO_URI преди 1 година
  Brian S. Stephan dbab75223a .gitignore *.swp преди 1 година
  Brian S. Stephan e77521471a new ebuild: games-puzzle/2048-c - 2048 in terminal преди 1 година
  Brian S. Stephan c2bea504af create basic layout.conf and repo_name преди 1 година
  Brian S. Stephan cd121bf2d7 initial commit of README.md преди 1 година