Преглед на файлове

create basic layout.conf and repo_name

master
Brian S. Stephan преди 1 година
родител
ревизия
c2bea504af
променени са 2 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 0 реда
  1. +3
    -0
      metadata/layout.conf
  2. +1
    -0
      profiles/repo_name

+ 3
- 0
metadata/layout.conf Целия файл

@@ -0,0 +1,3 @@
masters = gentoo
thin-manifests = true
sign-manifests = false

+ 1
- 0
profiles/repo_name Целия файл

@@ -0,0 +1 @@
bss

Loading…
Отказ
Запис